<br /> - BudoclubKrommenie

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Sporten
 
Aikido
Aikido is een van origine Japanse vechtkunst, ontwikkeld door Morihei Ueshiba (1883-1969).
Naast efficiëntie in vechten en het aanleren van de benodigde vaardigheden ter verdediging en onder druk handhaven van integriteit en identiteit, staat Aikido als Levenshouding in het teken van vitaliteit en groei, met als doel met hart en ziel te bewegen naar harmonie en eenheid.


Het leren van Aikido is gebaseerd op 3 pijlers:

" een solide basis in de vorm van correcte technieken, voetenwerk en houding ontwikkeld door het naleven van de etiquette en het regelmatig gedreven trainen.
" een interne oriëntatie, gericht op energiebeheer en innerlijke ruimte.
" een externe oriëntatie gericht op het vrijzetten en transformeren van agressie en de kunst van het edele vechten.

Dit alles met als doel om de filosofie van Aikido te (be)leven.
De dojo draagt in essentie de techniek van het Aikikai Aikido uit, waarbij vanuit een Westers perspectief het hoofd wordt bediend met software bestaande uit heldere concepten en een eenduidige didactiek.
Vanuit Oosters perspectief wordt de buik gevoed met het ervaren van bodem en leegte.


Aikido: van filosofie naar praktijk.

Aikido is Budo, Japanse vechtkunst.
Budo is een weg van de Krijger.
Aikido - een vechtkunst.

Als vechtkunst gaat het in Aikido om lichaam en geest te verenigen op een dergelijke manier, dat er harmonie is met de natuurlijke orde van het leven.
Deze natuurlijke orde is als helder te ervaren eenheid gezeteld in ons eigen lichaam, en wel ter hoogte van de buik als oorsprong van de levensenergie, de Ki, welke zich in Aikido manifesteert in de vorm van cirkelvormige bewegingen met een partner.
Het doel in Aikido is om vanuit dit dragende midden, het centrum, de buik als zetel van het zijn, te leren bewegen en te handelen.
Het gaat om Stilte in Beweging, je uitzonderlijk kalm en gecentreerd te voelen in al je acties.In deze staat van zijn zijn lichaam en geest een en is het mogelijk om te vechten zonder te vechten.
Het is vanuit deze 'stilte in beweging' een zachtheid van het Hart zich openbaart en er gesproken kan worden van Aikido als een manifestatie van Liefde.
Vreemd genoeg wordt in Aikido dit liefdevolle handelen geleerd via de weg van het leren beheren en beheersen van agressie en frustratie, zodat naast het vermogen om liefdevol te handelen ook het vermogen om radicaal en scherp te handelen als keuzemoment aanwezig is.
Dit is de essentie van Aikido als Budo, als een weg van de krijger.
In Aikido wordt er ook met wapens getraind, dit zijn de boken, (houten zwaard) de Jo ( houten stok) en de Tanto ( houten mes).

Als u er aan toe bent om in harmonie met uzelf en andere te komen, kom dan gauw twee gratis introductie lessen volgen.


Voor meer informatie: info@budoclubkrommenie.info


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu