<br /> - BudoclubKrommenie

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Sporten
 
Waarom judo?Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn de kenmerken van het judo beschreven.


" Judo is stoeien met regels

Als je aan jonge judoka's vraagt wat zij het leukst vinden aan judo, geven zij te kennen dat dit het stoeien met elkaar is.
Stoeien kennen ze namelijk al.
Ieder kind doet het wel eens met familie, vriendjes en vriendinnetjes.
De judoles is echter een van de weinige plaatsen waar stoeien is toegestaan.
Op het schoolplein wordt meestal straf gegeven voor een potje rollebollen.
De judoles biedt een veilige (regels) stoeisituatie.
Hier kunnen zij dus naar hartelust hun stoeibehoeften bevredigen.
Het kind kan op een veilige manier de agressie kwijt.


" Direct lichamelijk contact

Judo is een van de weinige sporten waarin lichamelijk contact is toegestaan.
Bij sporten als tennis, badminton, korfbal, etc. heeft geen lichamelijk contact plaats of is het niet toegestaan in verband met blessures.
Bij judo begint en eindigt alles met lichamelijk contact.
Je kan immers niet alleen judoën, judo is duo.
Kinderen die op judo zitten zijn gewend aan lichamelijk contact en gaan vrijer met andere kinderen om.


" Veelzijdig bewegen

Judo is een sport die een veelzijdigheid van bewegen vraagt.
Duwen, trekken, balansverstoren, zelf de balans zien te behouden, werpen, controleren, rechts en links.
Zelfs als uw kind veelal rechts of links judoot, zal er toch veel met de andere lichaamskant bewogen moeten worden, anders lukken de judotechnieken niet.
Bij judo wordt niet voor niets gebruik gemaakt van de termen, werkarm en hulparm, speelbeen en hulpbeen.
En deze veranderen bij het vorderen van een techniek ook nog eens van functie.
Het zal duidelijk zijn dat een sport die uit eenzijdige bewegingen bestaat, bijvoorbeeld schaatsen en hardlopen minder effect heeft op algemene bewegingsmogelijkheden dan judo.


" Duidelijke structuur en discipline

Judospelregels zijn simpel.
De situatie van één tegen één is overzichtelijk.
Er zijn weinig sporttechnische en tactische regels, wat het een toegankelijke sport maakt.
In het judo zijn gedragregels duidelijk omschreven.
Er is een zekere mate van discipline die gebaseerd is op wederzijds respect.
Er bestaan veel fairplay-regels die voor de veiligheid van de judoka's zorgdraagt.
Zo moet men bijvoorbeeld rekening houden met iemand die kleiner, jonger en lichter is en met iemand die een lagere band heeft.
Je moet je partner na het werpen goed vasthouden, zodat je samen zorgdraagt voor het breken van de val na de worp.
Voor de jeugdlessen zijn er slogans op maat: Geen hoofd wordt geroofd; Alleen fijn zonder pijn; Beter aaien dan verdraaien en Het hoofd is geen tube tandpasta.In Frankrijk omschrijft men de houding in de dojo als volgt :


Respect voor de plaats:

De dojo dient ordelijk en in de hoogste staat van reinheidgelaten te worden (inclusief de kleedkamers, badkamers en toiletten.
De aankomst en verlaten van de dojo worden gekenmerkt door een groet.


Respect voor personen:

Bij aanvang en einde van de les groeten de leerlingen en de leraar elkaar.
Men heeft toestemming van de leraar nodig om de mat te verlaten.


Wederzijdse hulp:

De hoger gegradueerden hebben de plicht de minder gevorderden te helpen.
Voor de laatsten is het gepast met aandacht te luisteren naar hun raadgevingen.
Met moet zijn partner helpen te ontwikkelen en niet een oorzaak van hinder en last zijn.


Beleefdheid:

Het is belangrijk dat men zich bescheiden gedraagt en niet men een luide stem spreekt.
Als men niet oefent, moet men aandacht hebben voor de gegeven instructie.
Men behoort zich alleen om te kleden in de kleedkamers.


Stiptheid en ijver:

Men moet stipt zijn en de aanvangstijden van de les respecteren.
Volharding en ijver zijn noodzakelijk voor alle vorderingen.


Hygiëne:

Men respecteert zich en de anderen als men schone kleding en een schoon lichaam heeft.
De nagels dienen schoon en geknipt te zijn.


" Samenwerken

Judoën kan je niet alleen.
Je hebt elkaar nodig om te oefenen.
Je leert van elkaar en je helpt elkaar.
Je bent verantwoordelijk voor elkaars veiligheid.


In het judo zijn drie verschillende situaties te onderscheiden:

Situaties van gelijk belang, wanneer je technieken traint en elkaar ombeurten de gelegenheid geeft om te oefenen.
Situaties van wisselend belang, wanneer je bijvoorbeeld om de beurt mag aanvallen.
Situaties van tegengesteld belang, bijvoorbeeld in een wedstrijd.
Leren omgaan met deze wissellende situaties kan een waardevolle ervaring zijn.
Sommige kinderen zullen met name het 'met elkaar' moeten leren, anderen daarentegen juist het 'tegen elkaar'.


" Veelvormigheid

In tegenstelling tot anders sporten kent judo niet slechts een wedstrijdvorm, maar ook een spelvorm en een demonstratievorm, bijvoorbeeld de examens.
Dit en het unieke beloningssysteem d.m.v. slippen en banden zorgt ervoor dat judo een sport voor het leven is.
Bovenstaande kenmerken bieden judo de mogelijkheid dat het een positieve bijdrage levert aan de vorming van uw kind.
Onze judoleraren bieden leersituaties aan die aan de positieve vorming bij kunnen dragen.
Judoleerstof is uitermate geschikt om aan te passen aan de mogelijkheden en wensen van de verschillende doelgroepen.
Onze judoleraren zorgen hiermee voor veel succeservaringen voor uw kind, zodat het bij kan dragen aan het zelfvertrouwen van uw kind.
Op de opleiding voor judoleraar wordt veel aandacht geschonken aan zaken als ADHD, pestgedrag, etc. Onze leraren weten hier goed mee om te gaan.
De veelzijdigheid van bewegen en de veilige omgeving zorgen ervoor dat kinderen vaak door de huisarts worden doorverwezen naar judo.

Kortom: Judo is gezond!

Voor informatie: info@budoclubkrommenie.info

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu